NY LÆRLING PÅ VOSS!

KÅRE NETELAND AS SATSER PÅ REKRUTTERING
Me ynskjer vår nye røyrleggjerlærling Henrik Warren velkomen på laget. Han er ein av fire lærlingar i vår bedrift og stasjonært på Voss. Me gleder oss til å få vera med å gjera han til ein dyktig røyrleggjer😀

Read More
kåre netelandSilje Vik
Administrasjonsbygg Hardingsmolt

Nytt FUGLAFJELL AS oppdrag!

Hardingsmolt AS byggjer nytt administrasjonsbygg i Tørvikbygd i Kvam.
TECNO gruppa har ansvar for totalteknisk leveranse ifm sanitæranlegg, luftbehandlingsanlegg og har også underentreprenør for elkraftinstallasjonar.
Prosjektering gjennomført, og me legg i desse dagar bunnledning.
TECNO gruppa takkar så mykje for oppdraget og gledar oss til resen av arbeidet.

Read More
Garantert tett bad

Drøymer du om å byggja det perfekte badet? Vårt dugande arbeidslag Tore, Emmy, Stig Jarle og Bjarne hjelper deg heile vegen frå planlegging til ferdigstilling og garanterer at badet held tett i minst 10 år.

Read More
kåre netelandSilje Vik
SØKJER VENTILASJONSMONTØRAR/BLIKKENSLAGARAR

Kåre Neteland AS (KN) er ei røyrleggjarbedrift i Kvam som i 2013 knytte til seg Kantek AS og AS Voss Ventilasjonsteknikk. KN vart også medeigar i KV-Teknikk AS. F.o.m. 01.01.2018 vart ventilasjonsbedriftene slått saman til Tecno Ventilasjon AS. Som gruppe kan ein tilby spesialkompetanse innan luftbehandling, blikkenslagerarbeid, kjøleteknikk, sanitæranlegg, varmeanlegg, automasjon, SD-anlegg, VVS og energisparing m.m. Vårt nedslagsfelt er store deler av indre Hordaland.Tecno Ventilasjon AS søkjer:
2 stk VENTILASJONSMONTØRAR/BLIKKENSLAGARAR
avd Voss/Norheimsund

Pga auka ordretilgang søkjer Tecno Ventilasjon AS medarbeidarar til monteringsarbeid og produksjon for snarleg tilsetjing. Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vera monteringsarbeid ifm. ventilasjonsanlegg i alt frå små til store bygningar.

Relevant bakgrunn/kvalifikasjonar:
Mekanisk-, byggteknisk- eller tømrarfag.
Søkjer må beherska norsk munnleg og skriftleg og ha førerkort klasse B.

Me kan tilby:
- Eit svært bra arbeidsmiljø med mange fellesaktivitetar
- Gode pensjons-, lønns- og forsikringsordningar
- Nødvendig fagleg opplæring/oppfylgjing

Interessert i fleirfageleg teknisk fellesskap?
Har du lyst å verta ein del av vårt spennande team?

Send inn CV og søknad til personalansvarleg
eirin@neteland.no innan 22. september eller ta kontakt med dagleg leiar Erlend Flotve tlf. 958 41 601 for meir info

Read More
tecno ventilasjonSilje Vik
SØKJER AUTOMATIKAR

Kåre Neteland AS (KN) er ei røyrleggjarbedrift i Kvam som i 2013 knytte til seg Kantek AS og AS Voss Ventilasjonsteknikk. KN vart også medeigar i KV-Teknikk AS. F.o.m. 01.01.2018 vart ventilasjonsbedriftene slått saman til Tecno Ventilasjon AS. Som gruppe kan ein tilby spesialkompetanse innan luftbehandling, blikkenslagerarbeid, kjøleteknikk, sanitæranlegg, varmeanlegg, automasjon, SD-anlegg, VVS og energisparing m.m. Vårt nedslagsfelt er store deler av indre Hordaland.

Tecno Ventilasjon AS søkjer:
AUTOMATIKAR
avd Voss/Norheimsund


Pga auka ordretilgang søkjer Tecno Ventilasjon AS ny medarbeidar til vår Service og Automasjonsavdeling for snarleg tilsetjing. Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vera små og store  tverrfaglege oppgåver innan bygningsautomasjon.

Relevant bakgrunn/kvalifikasjonar:
Automatikar, automatikkmekanikar eller elektrikar.
Gode datakunnskapar er eit føremon.
Søkjer må beherska norsk munnleg og skriftleg og ha førerkort klasse B.

Me kan tilby:
- Eit svært bra arbeidsmiljø med mange fellesaktivitetar
- Gode pensjons-, lønns- og forsikringsordningar
- Nødvendig fagleg opplæring/oppfylgjing

Interessert i fleirfageleg teknisk fellesskap?
Har du lyst å verta ein del av vårt spennande team?

Send inn CV og søknad til personalansvarleg eirin@neteland.no innan 22. september eller ta kontakt med dagleg leiar Erlend Flotve tlf. 958 41 601 for meir info

Read More
tecno ventilasjonSilje Vik
VELKOMEN PÅ LAGET BJØRGE!

VELKOMEN PÅ LAGET BJØRGE!

Bjørge Bakketun starta i jobben som VVS ingeniør på Voss 01.10.2018
Han har over 6 års erfaring frå VVS-prosjektering i eit stort teknisk og byggteknisk miljø og har 1 års erfaring frå rådgjevarsida som VVS-ingeniør og byggherreombud. Du finn han i Brynaskogen 25. Me er glade for å ha han med på laget.

Read More
SERVICE AV BAD OG VÅTROM

SERVICE AV BAD OG VÅTROM.
Me kan hjelpa deg med alt frå små reparasjonar til store installasjonar. Me har brei kompetanse innan alle tradisjonelle røyrleggjartenester og kan hjelpa deg dersom det oppstår eit problem med ditt røyranlegg. Me har eigne røyrleggjarar stasjonært på Voss, kom gjerne innom oss i Brynaskogen 25.
Even Verpelstad Undrum, Olav Askeland Selje, Lee Richard Warren og Heidi Verpelstad Undrum hjelper deg gjerne!

Read More
Silje Vik