Lundhaugen omsorgsbustader

Det er bygt 12 omsorgsbustader på Lundhaugen, Ringheimsvegen for Voss kommune.
Tecno AS har hatt ansvar for sanitær-, varme- og kjøleanlegg, brannslukkingsanlegg, luftbehandlingsanlegg, automasjon og SD-anlegg. Me held i desse dagar på med innregulering og igangkøyring av anlegget og takkar Johs. E. Øvsthus så masse for oppdraget. Ta ein kikk på bilda som viser teknisk rom.

Silje Vik