Automasjon

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn Media

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn Media

 

Me kan tilby:

  • Oppgradering av eksisterande automatikk
  • Bygging av styretavler til alle føremål 
  • Koplingsskjema, driftsinnstruks, brukaropplæring
  • Inneklimakontroll (CO2-måling, luftskifte)
  • Sentral Driftskontroll (SD-anlegg)
Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn Media.