Service

Me kan tilby:

  • Reingjering og kontroll av utvendige rister
  • Reingjering av aggregat utvendig
  • Reingjering av aggregat innvendig
  • Reingjering av veksler
  • Kontroll/smøring av lager
  • Kontroll/stramming av drivreimar
  • Kontroll/smøring av mekaniske ledd
  • Kontroll/justering av spjeld
  • Kontroll/etterteiting av elektriske koblingar
  • Justering av automatikk
  • Kontroll av alle funksjonar

  • Servicerapport

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn Media

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn Media

 

 

 

Eksempel på korleis det kan sjå ut dersom ein ikkje har regelmessig service på anlegga.
1. Filter for inntaksluft som ikkje har vorte skifta på lang tid.
2. Inntakskammer for friskluft som ikkje er reingjort på mange år.
3. Motor for vifte???
4. Vifte som aldri har vore reingjort. Virkningsgrad???

 
Darleg_vedlikehold.jpg
 

Eksempel på korleis det kan sjå ut før og etter service/skifte av filter.
Foto: Interfil og Tecno Ventilasjon AS