Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn

Koordinering

Tecno AS er ei gruppe som tilbyr ei totalteknisk løysing innan VVS,
med tverrfagleg spesialkompetanse innan sanitær-, varme-, luftbehandlingsanlegg, blikkenslagerarbeid, automasjon og SD-anlegg.
Har også knytt til oss samarbeidspartar på andre tekniske fag.

Gjennom denne koordinerte gruppa tilbyr me ein totalpakke for VVS, der ein vil få fordelar av gruppa sitt tette samarbeid gjennom heile prosjektet.