DSC07183.jpg

Varmeanlegg

Betre inneklima og lågare energiforbruk?
Ja takk, begge delar!

For fleirtalet av bustadeigarar i Norge er det ikkje snakk om bustaden skal verta oppgradert ifm miljøet, men om når.
Løysingane er mange og du kan også få offentleg støtte for å gjennomføre energisparande tiltak og ta din del av miljøansvaret.

Me har god erfaring med installasjon og service av varmepumper og vannbåren varme. Dette er langsiktige investeringar som vil seinke energiforbruket og som kan sikre deg ein god oppvarming av bustaden heile året. For å gje deg råd om kva løysingar som vil gje best effekt bør me ta ein befaring heime hjå deg. Nokon løysingar er kostbare, men det fins gode støtteordningar som gjer reknestykket enno meir meir lønnsamt for deg. I tillegg utgjer dei nye krava til energimerking av bustader at denne type invisteringar berre vil verta meir verdifull.

Les meir om varme & energi.