Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn Media.

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn Media.

Sprinkleranlegg

Eit sprinkleranlegg vil oppdaga ein brann på eit tideleg tidspunkt, og slukka brannen, evt. kontrollere brannen slik at den kan verta slukka av andre.
Når ein brann oppstår går det svært kort tid før den vert spreia vidare. Ved ein brann vil varmen stige til taket. Ved ein bestemt temperatur vil det kome vatn ut av sprinkelhovudet og det vil byrje å sprute ut vatn, kontrollere og slukke brannen.

Kåre Neteland AS installerer sprinkleranlegg i alle typar bygg, frå einebustader til store industribygg.
Har du behov for meir informasjon, ta gjerne kontakt og me vil hjelpa deg å finna gode løysingar.