Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn

Utførelse og drifting

Tecno AS tilbyr deg som oppdragsgjevar ei koordinert VVS gruppe som står samla under utførelse og drifting. Dette vil du som kunde ha fordelar av både ifht tydelege grensesnitt, anlegg, oppfylgjing, drift og vedlikehald.

Tecno AS vil sørge for å levere flotte anlegg frå prosjektering, gjennom koordinert utførelse og god sluttdokumentasjon.