Tørvikbygd barnehage

 Foto: Fuglafjell AS

Foto: Fuglafjell AS

Oppføring av ny barnehage med 3 avdelingar.

Totalteknisk VVS inkl. elektro

Ferdigstilt: august 2016
Oppdragsgjevar: Kvam herad