Tørvikbygd barnehage

Foto: Fuglafjell AS

Foto: Fuglafjell AS

Oppføring av ny barnehage med 3 avdelingar.

Totalteknisk VVS inkl. elektro

Ferdigstilt: august 2016
Oppdragsgjevar: Kvam herad
Underleverandør av Fuglafjell AS