Posts in tecno ventilasjon
Administrasjonsbygg Hardingsmolt

Nytt FUGLAFJELL AS oppdrag!

Hardingsmolt AS byggjer nytt administrasjonsbygg i Tørvikbygd i Kvam.
TECNO gruppa har ansvar for totalteknisk leveranse ifm sanitæranlegg, luftbehandlingsanlegg og har også underentreprenør for elkraftinstallasjonar.
Prosjektering gjennomført, og me legg i desse dagar bunnledning.
TECNO gruppa takkar så mykje for oppdraget og gledar oss til resen av arbeidet.

Read More
SØKJER VENTILASJONSMONTØRAR/BLIKKENSLAGARAR

Kåre Neteland AS (KN) er ei røyrleggjarbedrift i Kvam som i 2013 knytte til seg Kantek AS og AS Voss Ventilasjonsteknikk. KN vart også medeigar i KV-Teknikk AS. F.o.m. 01.01.2018 vart ventilasjonsbedriftene slått saman til Tecno Ventilasjon AS. Som gruppe kan ein tilby spesialkompetanse innan luftbehandling, blikkenslagerarbeid, kjøleteknikk, sanitæranlegg, varmeanlegg, automasjon, SD-anlegg, VVS og energisparing m.m. Vårt nedslagsfelt er store deler av indre Hordaland.Tecno Ventilasjon AS søkjer:
2 stk VENTILASJONSMONTØRAR/BLIKKENSLAGARAR
avd Voss/Norheimsund

Pga auka ordretilgang søkjer Tecno Ventilasjon AS medarbeidarar til monteringsarbeid og produksjon for snarleg tilsetjing. Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vera monteringsarbeid ifm. ventilasjonsanlegg i alt frå små til store bygningar.

Relevant bakgrunn/kvalifikasjonar:
Mekanisk-, byggteknisk- eller tømrarfag.
Søkjer må beherska norsk munnleg og skriftleg og ha førerkort klasse B.

Me kan tilby:
- Eit svært bra arbeidsmiljø med mange fellesaktivitetar
- Gode pensjons-, lønns- og forsikringsordningar
- Nødvendig fagleg opplæring/oppfylgjing

Interessert i fleirfageleg teknisk fellesskap?
Har du lyst å verta ein del av vårt spennande team?

Send inn CV og søknad til personalansvarleg
eirin@neteland.no innan 22. september eller ta kontakt med dagleg leiar Erlend Flotve tlf. 958 41 601 for meir info

Read More
tecno ventilasjonSilje Vik
SØKJER AUTOMATIKAR

Kåre Neteland AS (KN) er ei røyrleggjarbedrift i Kvam som i 2013 knytte til seg Kantek AS og AS Voss Ventilasjonsteknikk. KN vart også medeigar i KV-Teknikk AS. F.o.m. 01.01.2018 vart ventilasjonsbedriftene slått saman til Tecno Ventilasjon AS. Som gruppe kan ein tilby spesialkompetanse innan luftbehandling, blikkenslagerarbeid, kjøleteknikk, sanitæranlegg, varmeanlegg, automasjon, SD-anlegg, VVS og energisparing m.m. Vårt nedslagsfelt er store deler av indre Hordaland.

Tecno Ventilasjon AS søkjer:
AUTOMATIKAR
avd Voss/Norheimsund


Pga auka ordretilgang søkjer Tecno Ventilasjon AS ny medarbeidar til vår Service og Automasjonsavdeling for snarleg tilsetjing. Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vera små og store  tverrfaglege oppgåver innan bygningsautomasjon.

Relevant bakgrunn/kvalifikasjonar:
Automatikar, automatikkmekanikar eller elektrikar.
Gode datakunnskapar er eit føremon.
Søkjer må beherska norsk munnleg og skriftleg og ha førerkort klasse B.

Me kan tilby:
- Eit svært bra arbeidsmiljø med mange fellesaktivitetar
- Gode pensjons-, lønns- og forsikringsordningar
- Nødvendig fagleg opplæring/oppfylgjing

Interessert i fleirfageleg teknisk fellesskap?
Har du lyst å verta ein del av vårt spennande team?

Send inn CV og søknad til personalansvarleg eirin@neteland.no innan 22. september eller ta kontakt med dagleg leiar Erlend Flotve tlf. 958 41 601 for meir info

Read More
tecno ventilasjonSilje Vik