Blikkenslager

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn Media

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn Media

Me utfører bygghåndverksfag med tak- og beslagarbeid, taktekkingar og pipebeslag. 
Fasadearbeid med måltaking, tilvirkning og montering av takrenner, beslag og platefasader er også ein viktig del av arbeidet vårt.

Faget omfattar tre hovudarbeidsområde: Tak, fasade og ventilasjon

Renner

Takrennesystem
Me leverer aluminium og aluzink takrennesystem i mange fargar, som du kan kombinere som du vil.
Dette er eit kvalitetssystem som er haldbart, felksibelt og enkelt å montera. Systemet er utvikla av fagfolk for fagfolk.
Slitestyrken sikrar at det tåler dei mest utsatte og værharde forhold i tiår etter tiår - uten å rusta eller få lekkasje.
 

Båndtekking
Å båndtekke taket kan vera eit fornuftig val. 
Nye miljøvenlege fargebelegningar saman med klassisk kobbar og spennande aluzinklegering har sett platene i fokus som eit interessant takmateriale. Materialet vert kalla plater, teknikken heiter båndtekking og moglegheitane er ubegrensa.

Platene vert falsa saman med dobbelfals slik at skjøyten vert hundre prosent tett. Dei mest vanlege materiala å båndtekke med er kobber, sink, aluminium og belagt stål.

Beslag

Beslag - for det perfekte sluttprodukt
Me fører eit bredt sortiment av profilar og beslag. Det fører til at sluttproduktet vert funksjonelt og fint.
Profilane er lettmontert, haldbart og fins i mange ulike fargar. Du kan og velja mellom standard eller spesialbeslag.

Foto: Jon Hunnålvatn Tøn/Hunnalvatn Media