TECNO AS

KÅRE NETELAND AS 

TECNO VENTILASJON AS

 
 
quotes.png

Tecno tilbyr ei totalteknisk løysing innan VVS, med tverrfagleg spesialkompetanse innan sanitær, varme, luftbehandlingsanlegg, blikkenslagerarbeid, automasjon og SD-anlegg. Me står for prosjektering, utføring og drifting av tekniske anlegg på ein energiøkonomisk måte. Som kunde hjå Tecno treng du ikkje ta omsyn til grensesnitt mellom VVS-faga.