STILLING LEDIG SOM PROSJEKTLEIAR VENTILASJON

TECNO VENTILASJON AS søkjer: PROSJEKTLEIAR VENTILASJON avd. Voss/Norheimsund

Arbeidsoppgåver:

* Prosjektering og prosjektgjennomføring frå start til slutt

* Teknisk og økonomisk oppfylging

* Anbodsrekning og tilbodsgjeving

* Teikning

* Bistå kunden med å finne rette løysingar

* Innkjøp

* Markedsføring og sal av verksemda sine produkt

Kvalifikasjonar:

* Relevant utdanning frå høgskule/teknisk fagskule.

Manglande formell utdanning kan kompenserast med erfaring innan kalkulasjon og prosjektleiing.

* Erfaring frå prosjektleiing innan bygg- og anleggsprosjekt og gjerne praktisk erfaring og innsikt frå ventilasjon eller byggfag.

* Erfaring med prosketering i ulike CAD-program fortrinnsvis REVIT.

* Gode kommunikasjonsevner

* Evne til å arbeide sjølvstendig, men samtidig

samarbeide med dine medarbeidarar internt og eksternt oppimot andre fag.

Me kan tilby:

* Ein interessant stilling i eit godt arbeidsmiljø

* Utfordrande og utviklande arbeidsoppgåver

* Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold

Send inn CV og søknad til personalansvarleg eirin@neteland.no innan 20.01.2019 eller ta kontakt med dagleg leiar Erlend Flotve tlf. 958 41 601 for meir info.