NY LÆRLING PÅ VOSS!

KÅRE NETELAND AS SATSER PÅ REKRUTTERING
Me ynskjer vår nye røyrleggjerlærling Henrik Warren velkomen på laget. Han er ein av fire lærlingar i vår bedrift og stasjonært på Voss. Me gleder oss til å få vera med å gjera han til ein dyktig røyrleggjer😀

Henrik Warren.jpg
kåre netelandSilje Vik