SØKJER VENTILASJONSMONTØRAR/BLIKKENSLAGARAR

Kåre Neteland AS (KN) er ei røyrleggjarbedrift i Kvam som i 2013 knytte til seg Kantek AS og AS Voss Ventilasjonsteknikk. KN vart også medeigar i KV-Teknikk AS. F.o.m. 01.01.2018 vart ventilasjonsbedriftene slått saman til Tecno Ventilasjon AS. Som gruppe kan ein tilby spesialkompetanse innan luftbehandling, blikkenslagerarbeid, kjøleteknikk, sanitæranlegg, varmeanlegg, automasjon, SD-anlegg, VVS og energisparing m.m. Vårt nedslagsfelt er store deler av indre Hordaland.

TECNO VENTILASJON AS søkjer:
2 stk VENTILASJONSMONTØRAR/BLIKKENSLAGARAR

DSC06153.jpg

Pga auka ordretilgang søkjer Tecno Ventilasjon AS medarbeidarar til monteringsarbeid og produksjon for snarleg tilsetjing. Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vera monteringsarbeid ifm. ventilasjonsanlegg i alt frå små til store bygningar.

Relevant bakgrunn/kvalifikasjonar:
Mekanisk-, byggteknisk- eller tømrarfag.
Søkjer må beherska norsk munnleg og skriftleg og ha førerkort klasse B.

Me kan tilby:
- Eit svært bra arbeidsmiljø med mange fellesaktivitetar
- Gode pensjons-, lønns- og forsikringsordningar
- Nødvendig fagleg opplæring/oppfylgjing

Interessert i fleirfageleg teknisk fellesskap?
Har du lyst å verta ein del av vårt spennande team?

Send inn CV og søknad til personalansvarleg eirin@neteland.no innan 20.09.2019 eller ta kontakt med dagleg leiar Erlend Flotve tlf. 958 41 601 for meir info.

tecno ventilasjonSilje Vik