BRÅTO OMSORGSBUSTADER

Ullensvang herad har sete igang utbygginga av 7 nye omsorgsbustader for funksjonshemma ved Bråto i Kinsarvik. Tomta ligg tilknytt anlegg med 4 omsorgsbustader for same målgruppe.
Tecno AS leverer totalteknisk leveranse til dette prosjektet. Sanitær-, varme- og kjøleanlegg, brannslukkingsanlegg, luftbehandlingsanlegg, elektrotekniske installasjonar og tele, data og velferdsteknologi. Tecno AS er underleverandør av Nedrevåg AS og takkar så mykje for oppdraget og gledar oss til vidare samarbeid om prosjektet.

20191002_115209.jpg