Akkjerhaugen konferansesenter

Foto: Kåre Neteland AS

Foto: Kåre Neteland AS

Tecno AS har  fått oppdraget med totalteknisk VVS saman med Brødrene Ulveseth AS for Akkjerhaugen konferansesenter.

Bilde viser anlegget utvendig frå sjøsida pr juni 2018
og innvendig teknisk sentral frå desember 2018.