Arbeidet med Notanes avløpsrenseanlegg er i gang.

Foto: Kåre Neteland AS

Foto: Kåre Neteland AS

Tecno AS har saman med Fuglafjell AS fått oppdraget med totalteknisk VVS for Notanes avløpsrenseanlegg.

Kommunalt avløpsvatn frå Øystese og Norheimsund skal behandlast i eit nytt prilmærrenseanlegg på Notanes.

Dette er eit svært spennande prosjekt som me held på å jobba med.