Arbeidet med Notanes avløpsrenseanlegg er overlevert!

Foto: Kåre Neteland AS

Foto: Kåre Neteland AS

Tecno AS har saman med Fuglafjell AS hatt oppdraget med totalteknisk VVS for Notanes avløpsrenseanlegg.

Kommunalt avløpsvatn frå Øystese og Norheimsund skal behandlast i eit nytt prilmærrenseanlegg på Notanes.

Dette har vore eit svært spennande prosjekt. Takk for godt samarbeid til dei involverte faggruppene og tusen takk for oppdraget!